Hoppla Team

Klar for en energigivende og matnyttig team-aktivitet?

Energi og moro på jobben
  • Moro og energi integrert med faglig innhold
  • Trivsel og godt arbeidsmiljø

Etter en ny hverdag med økt bruk av hjemmekontor, er vi mange som kjenner på behovet for å gjøre noe som sveiser oss sammen. Vi trenger aktiviteter som bidrar til fellesskap, et positivt arbeidsmiljø, økt trivsel og den gode «team-følelsen».

Hoppla Team er en morsom og uhøytidelig uteaktivitet, perfekt for å kombinere moro og faglig innnhold. Hoppla Team er inspirert av Hoppla utetrening, som drives av Heile deg.

Hoppla Team kan gjøres i vanlig arbeidstøy, med uteklær og -sko. Dette er bevegelse og fysisk aktivitet, ikke trening i vanlig «svett» forstand.

Hoppla Team er fleksibelt og kan tilpasses den enkelte bedrifts behov. Uansett kombinerer vi med moro og bevegelse utendørs. Det kan for eksempel være med fokus på bedriftens mål og verdier, eller som en integrert del av et prosjekt eller en samling. 

Konseptet er testet og utprøvd. Vi bidrar gjerne til en vellykket samling i din bedrift! 

Hoppla Team: Skap et sterkt og suksessrikt team ved å engasjere og inspirere med energi og meningsfulle aktiviteter

Case: Norsk Renewables

I november hadde vi en energifylt Hoppla Team-aktivitet med firmaet Norsk Renewables.

Norsk Renewables har ansatte på 6 ulike landkontor, og de ansatte møtes i stor grad via Teams i hverdagen. I forbindelse med ny strategi og navneendring for bedriften, ble alle ansatte invitert til samling i Oslo. Som en del av samlingen hadde vi en frisk og morsom Hoppla Team i Slottsparken.

Vi kombinerte forankring av nytt bedriftsnavn og bedriftens verdier med lek og aktiviteter i parken.
Vi la stor vekt på ordet NORSK i bedriftsnavnet, og delte teamet inn i ulike typiske norske grupper, team Bunad, team Vaffel osv. Vi hadde bl.a en kortspill-stafett med bedriftens verdier på kortene, og det gjaldt å samle og huske verdiene mens de konkurrerte mot hverandre.

Her var deltakerne av flere nasjonaliteter, og mange var ikke så vant med uteaktivitet. Vi tilpasset opplegget etter dette, og fikk et par gode og energifylte timer med mye latter og godt samarbeid mellom de ulike avdelingene.


Ta kontakt for å høre mer om Hoppla Team